• Sposoby płatności

W naszym sklepie możesz skorzystać z następujących metod płatności:

 

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy określone w § 5 Regulaminu,

b) Płatności elektroniczne, realizowane za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000855246, o kapitale zakładowym 000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.


Jako nasz Klient możesz liczyć na nasze wsparcie:
telefoniczne | mailowe